Algemene informatie

Zomer 2021 wordt de Brede School Tholen in gebruik genomen. Een intensieve periode van plannen maken ging hieraan vooraf. In 2014 heeft de gemeente Tholen het ROC-pand aan de Abraham Beeckmanlaan gekocht en samen met de schoolbesturen het plan bedacht om in dit pand een brede school te realiseren.

Welke partners vestigen zich in de Brede School Tholen?
De Brede School Tholen wordt straks bewoond door:
1. CNS De Regenboog
2. Eben Haëzerschool
3. OBS Ter Tolne
4. SO/SBO De Veste
5. Bibliotheek Oosterschelde
6. GGD Zeeland Jeugdgezondheidszorg
7. Juvent Zeeuwse Jeugdzorgspecialist
8. Zo Kinderopvang & BSO
9. Praktijk Varrossieau (kinderfysiotherapie)
10. Praktijk Schoone (logopedie, psychologie en orthopedagogiek)

Wat is de gezamenlijk ambitie?
De Brede School Tholen biedt huisvesting onder één dak waar elke partner met behoud van zijn eigenheid functioneert en alle partners samen elkaar versterken op het gebied van pedagogiek organisatie en bedrijfsvoering.

Hoe ziet het ontwerp van het gebouw eruit?
Het voormalige schoolgebouw van ROC West-Brabant wordt opnieuw ingedeeld, uitgebreid en technisch gezien op nieuwbouwniveau gebracht.
Hoe ziet het ontwerp van het buitenterrein eruit?
Het ontwerp is gericht op speelnatuur waar kinderen spelenderwijs kunnen ontdekken, leren, ontspannen en ontmoeten.
Speeltuinvereniging Buutvrij maakt onderdeel uit van het plan.