Algemene informatie

De Brede School Tholen is in 2021 in gebruik genomen door vier basisscholen en zes maatschappelijke organisaties. De Brede School Tholen herbergt partners die, met behoud van eigenheid, elkaar versterken op het gebied van jeugd, onderwijs, pedagogiek, organisatie en/of bedrijfsvoering. Welke partners zijn gevestigd in de Brede School Tholen?

De Brede School Tholen wordt bewoond door:
1. CNS De Regenboog
2. Eben-Haëzerschool
3. O.b.s. Ter Tolne
4. De Geluksvogel (SO/SBO)
5. Bibliotheek Oosterschelde
6. GGD Zeeland Jeugdgezondheidszorg
7. Juvent Zeeuwse Jeugdzorgspecialist
8. Zo Kinderopvang & BSO
9. PMC Affectum (kinderfysiotherapie)
10. Praktijk Schoone (logopedie, psychologie en orthopedagogiek)

De scholen zijn eigenaar van hun eigen schooldomein. De gemeente Tholen is eigenaar van het algemeen domein en de huurdersdomeinen. Zij verhuurt de huurdersdomeinen aan de maatschappelijke organisaties. Samen vormen de 5 eigenaars een Vereniging van Eigenaars die verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van het gebouw.

Met welke partners wordt er ook samengewerkt?

Sjaloom Zorg biedt binnen de Brede School Tholen dagbesteding aan mensen met een beperking. Zij zorgen voor de schoonmaak van de algemene ruimten, gescheiden afvalinzameling en voor een gezellige huiskamer.

Speeltuinvereniging Buutvrij exploiteert op het schoolterrein een speeltuin. Zij heeft hiervoor de beschikking over een eigen zone voor 0-6 jarigen met een Paviljoen. Na schooltijd, in de weekenden en vakanties mogen de gezamenlijke bovenbouwpleinen van CNS De Regenboog en obs Ter Tolne ook gebruikt worden.

Hoe ziet het gebouw eruit?

Het gebouw is opgedeeld in diverse zones. Alle partners hebben een eigen zone. Daarnaast is er een algemene zone met een hoofdentree, atrium, speellokalen, talentenplein en een huiskamer.Hoe ziet de buitenruimte eruit?

Het schoolterrein is als één geheel ontworpen, gericht op speelnatuur waar kinderen spelenderwijs kunnen ontdekken, leren, ontspannen en ontmoeten.Hoe is de bereikbaarheid geregeld?

Het motto is ‘veiligheid van de kinderen staat voorop’. Het schoolterrein en alle routes naar de Brede School Tholen zijn ontworpen op basis van het schoolerf-principe. Dat betekent:
1e schil: op het schoolterrein kan een leerling spelen, rennen en verblijven zonder in aanraking te komen met verkeer.
2e schil: rondom het schoolterrein liggen voet- en fietspaden, waar een leerling op kinderlijke maat in aanraking komt met verkeer.
3e schil: in de buitenste schil komt een leerling in aanraking met autoverkeer.

Op drie posities liggen parkeerterreinen met een Kiss&Ride-strook. Vanaf deze posities gaan bezoekers te voet verder. Alleen leveranciers, mindervaliden en vergunningshouders mogen de Abraham Beeckmanlaan inrijden.